Op 'e Timpe

Zorg- en Leerbedrijf Op ‘e Timpe is een non-profit organisatie voor mensen met mogelijkheden, opgericht in oktober 2009.


Uit ervaring hebben we geleerd dat de bedrijfscultuur van een grote organisatie niet bij ons past. Wij willen met onze stichting uitdragen dat een eerlijke, menselijke en praktische manier van omgang en begeleiding kan. We durven hier zelfs te zeggen dat dit voor ons de enige juiste manier is bij het omgaan met mensen, met name met mensen met een “beperking”, of zoals onze medewerkers het zeggen: mensen met mogelijkheden.

Visie

Onze doelgroep, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, verdienen in onze samenleving meer aandacht en begeleiding dan welke er nu geboden wordt. Er wordt, vooral in Den Haag, te gemakkelijk gedacht over het integreren van deze doelgroep. Wij merken dat regerings- en gemeentebeleid wordt gemaakt om de zorg goedkoper te maken. Deze beweegreden om mensen met een beperking te integreren is volgens ons niet de juiste. Natuurlijk vinden ook wij dat de zorg goedkoper en efficiënter kan, maar dat moet niet de eerste drijfveer zijn.

Onze visie is dat als de begeleiding en omgeving van mensen met een beperking op hun wensen en kunnen wordt aangepast, de integratie vanzelf volgt. En daar zit nu net de valkuil. Er wordt te snel gedacht dat deze mensen het na een begeleidingstraject wel redden in de maatschappij. Ons idee is dat een groot deel van deze doelgroep zijn leven lang min of meer een vorm van begeleiding nodig heeft.

Wij staan dan als Op ‘e Timpe ook voor deze "nazorg". Ook al is een medewerker met een beperking klaar om de samenleving in te gaan, wij vinden dat zij en hun nieuwe woon- of werkplek ten allen tijde bij ons terecht moeten kunnen voor overleg en extra begeleiding. Op deze manier willen we "uitval" in het integratietraject voorkomen. En alleen zo zal de zorg goedkoper kunnen worden.

Stichting Op ‘e Timpe vindt:
  • dat ieder mens uniek is.
  • dat je uit moet gaan van de mogelijkheden van een ieder.
  • dat ieder mens verantwoordelijk is voor zichzelf, en hulp moet kunnen vragen en krijgen als dat gewenst wordt.
  • dat wij ons tot het uiterste moeten inspannen om mensen met een beperking volledig te integreren in de samenleving

Hierbij gaan wij uit van de onderstaande punten:
  1. De persoon verricht productieve werkzaamheden met voldoende arbeidsprestatie en salaris.
  2. De persoon werkt in een gangbare werkomgeving. Dit is een omgeving waar ook mensen zonder beperkingen werken.
  3. De persoon functioneert als werknemer. Dit houdt onder meer in dat hij voldoet aan de verwachtingen die over het algemeen aan werknemers worden gesteld in het bedrijf waar hij werkt.
  4. De persoon wordt gewaardeerd als collega.
  5. De persoon is tevreden over de baan, de werkzaamheden en de collega’s.

Missie:

De doelgroepen krijgen binnen het bedrijf een gedegen, door onderwijsinstanties onderschreven dan wel mede gerealiseerde opleidingen aangeboden, die naar wij verwachten resulteren in een diploma of certificaat. Met dit door de overheid goedgekeurde diploma willen wij onze medewerkers verder helpen op de reguliere arbeidsmarkt. Op ‘e Timpe wil door middel van het bieden van een gedegen nazorgtraject aan de medewerker en het reguliere bedrijfsleven voorkomen dat één van de beide partijen vroegtijdig afhaakt.

Voor de medewerkers die bij ons de dagbesteding volgen blijft ook hier het doel om alle talenten en mogelijkheden van die persoon te benutten en te ontwikkelen. Hierbij blijft Op ‘e Timpe de veilige haven…

Een bedrijfsvoering die gebaseerd is op eerlijkheid, nuchterheid en misschien soms wat naïviteit is voor ons de warme jas waarin wij als bestuur, personeel en, naar we merken, onze medewerkers en ouders zich bij thuis voelen. We hopen dan ook dat we nog lang op deze manier kunnen en mogen werken. Hoewel de ontwikkelingen in Den Haag ons zorgen baren, denken we toch iedere keer weer de regels te kunnen aanpassen op onze mens-/bedrijfsvisie.

Bekijk hier onze bedrijfvideo

Op 'e Timpe - bedrijfsvideo


Zorg- en leerbedrijf Op'e Timpe
Zorg- en leerbedrijf Op'e Timpe
Zorg- en leerbedrijf Op'e Timpe
Klik om te vergroten

Contact

Volg ons op

Meer weten?

  • Heb je een vraag of een opmerkingen, gebruik dan bij voorkeur ons contactformulier.
©2024 Stichting Op'e Timpe - | Website: Insite Design websites | Fotografie: ©Martina Ketelaar