Hoog bezoek voor Op ‘e Timpe Heech besite foar Op `e Timpe

Vrijdag 9 september kwam de voltallige gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij Op ‘e Timpe op werkbezoek.

Om de eigen gemeente en haar werkplekken en bedrijven beter te leren kennen had de gemeenteraad een hele dag met werkbezoeken gepland, waarvan Op ‘e Timpe er een van was.

Natuurlijk waren wij en onze medewerkers vantevoren “gezond” zenuwachtig voor deze dag. De hele week werd dan ook alles uit de kast gehaald om de raad een verrassende rondleiding te geven en een heerlijk Friese brunch aan te bieden. Aan de geluiden achteraf mogen we zeggen dat iedereen zeer verrast en tevreden was over wat Op ‘e timpe allemaal te bieden heeft.

Wij kunnen in ieder geval terug zien op een zeer geslaagde dag waarvan we allemaal genoten hebben.

------
FRIES:
Freed 9 septimber krige Op ‘e Timpe heech besite fan de foltallige gemeenteried fan Súdwest-Fryslân.

De ried hie in dei mei wurkbesites op 'e aginda stean, wer’t Op ‘e Timpe der ien fan wie.
Fansels wienen wy en us meiwurkers fantefoaren senuweftich foar dizze dei. De hiele wike hienen wy it drok mei de tariedingen foar de brunch en de rûnlieding oer it bedriuw.

Foar 50 minsken in Fryske Brunch yn inoar draaie is net samar wat, dus alles waard dan ek troch us út de kast helle om der in moaie dei fan te meitsjen. Oan de gelûden fan de minsken fan 'e rie te hearren binne wy dêr goed yn slagge. O sa tefreden en fol lof gong eltsenien fan de gemeente nei 3 oeren wer op hûs oan.

Wy kinne as Op 'e Timpe wêrom sjen op in prachtige dei!
 

Contact

Volg ons op

Meer weten?

  • Heb je een vraag of een opmerkingen, gebruik dan bij voorkeur ons contactformulier.
©2024 Stichting Op'e Timpe - | Website: Insite Design websites | Fotografie: ©Martina Ketelaar