Corona protocol Stichting Op ‘e Timpe

We merken dat de coronaregels soms lastig zijn te onthouden en soms voor verwarring zorgen. Om dit te voorkomen zijn hier de regels zoals wij die bij Op ‘e Timpe hanteren gebaseerd op het Handvest VGN. Samen proberen we er dan alles aan te doen om eventuele besmettingen te voorkomen en verspreiden.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten (binnen Woonvorm, thuissituatie en Op ‘e Timpe).


Iedereen met klachten die passen bij corona heeft blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden.

Zodra iemand binnen een woonvorm of thuissituatie klachten heeft en getest moet worden, moet de begeleiding van Op ‘e Timpe op de hoogte worden gebracht. Ook wanneer een huisgenoot getest moet worden en klachten heeft. De medewerker blijft dan voor de zekerheid thuis totdat een test van hem/haar of van zijn haar huisgenoot negatief uitwijst. Ook van de uitslag hiervan moet de begeleiding van Op ‘e Timpe via mail op de hoogte worden gebracht.

AIs tijdens de dagbesteding een medewerker ziek wordt met corona gerelateerde klachten dan brengt de begeleiding van Op ‘e Timpe deze medewerker thuis in overleg met de thuissituatie en/of woonvorm. Alle medewerkers krijgen dan vrij totdat duidelijk is dat de zieke medewerker negatief is getest. Uiteraard gebeurt dit weer in overleg met thuissituatie en woonvormen. Alle medewerkers krijgen dan vrij totdat duidelijk is dat de zieke medewerker negatief is getest. Uiteraard gebeurt dit weer in overleg met thuissituatie en woonvormen.

Wat zijn coronaklachten ?

  • Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
  • Laat je testen als je 1 of meerdere van deze klachten hebt. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. En ontvang geen bezoek. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.
  • Als uit jouw test blijkt dat je wel corona hebt, blijven jij en je huisgenoten thuis. Je hoort van de GGD wat jij en de mensen om je heen moeten doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat je moet doen als je corona hebt vind je op de website van het RIVM.
  • De GGD voert samen met jouw bron- en contactonderzoek uit. Mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon krijgen dat te horen en krijgen daarbij gedragsinstructies, waaronder de instructie in thuisquarantaine te gaan wanneer het een nauw contact betreft. Ook krijgen zij te horen of zij zich zonder klachten kunnen laten testen en hoe zij een afspraak daarvoor maken.
  • Als uit jouw test blijkt dat je op dit moment geen corona hebt, mogen jij en jouw huisgenoten weer naar buiten. je kunt zelf ook weer naar buiten, tenzij je daar te ziek voor bent. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Toch thuisblijven na negatieve test - Blijf na een negatieve testuitslag toch thuis als:

  • jij of een huisgenoot coronaklachten heeft én last van koorts of benauwdheid. En deze persoon heeft nog geen testuitslag.
  • je nauw contact had met iemand bij wie corona is vastgesteld. Of als je een huisgenoot hebt die met corona is besmet. Of je uit quarantaine kunt, hoor je als je de testuitslag krijgt.
Op deze manier hopen we er samen voor te zorgen het verspreiden van besmettingen te voorkomen.

Contact

Volg ons op

Meer weten?

  • Heb je een vraag of een opmerkingen, gebruik dan bij voorkeur ons contactformulier.
©2024 Stichting Op'e Timpe - | Website: Insite Design websites | Fotografie: ©Martina Ketelaar